in de knoop liggen

opdracht: een spreekwoord of gezegde uitbeelden. Het is “in de knoop liggen” geworden